Techninė informacija

Termovizorių funkcijų paaiškinimai


"Touch screen" displėjus

Priliečiamas ekranas (Touch screen) suteikia naujas galimybes:

 • valdyti termovizorių (valdymas su valdymo mygtukais arba iš priliečiamo ekrano);
 • patogiai naudotis klaviatūra tekstiniams komentarams;
 • nubraižyti brėžinuką, kuris bus prijungtas prie termogramos;
 • patogiai naudotis analizės funkcijomis;
 • paprastai pažymėti problemines vietas termogramoje bei video nuotraukoje.

Automatinė vaizdo orientacijos funkcija

Nauja funkcija! Atlikite matavimus laikydami termovizorių horizontaliai ar vertikaliai ir išnaudokite visą ekrano plotį. Greitai ir paprastai patikrinkite karščio, ventiliacijos arba oro kondensavimo instaliacijas naudodamiesi naująja automatine vaizdo orientavimo funkcija, pritaikančia termovizoriaus ekraną atsižvelgiant į prietaiso padėtį. Naudokitės termovizoriumi vertikalioje ir horizontalioje padėtyse šios funkcijos pagalba.

Brėžinuko ar eskizo prijungimas

Vartotojo nubraižyto brėžinuko ar eskizo automatinis prijungimas prie termogramos. Braižyk termovizoriaus ekrane, kaip ant popieriaus lapo paspausk "OK", ir brėžinukas bus prijungtas prie termogramos. Tai palengvina darbą ir padeda greičiau bei profesionaliau paruošti termovizines ataskaitas.

Garsinės anotacijos prijungimas

Vartotojo garsinio komentaro prie termogramos prijungimas:

 • ausinių ir mikrofono komplektas pateikiamas kartu su termovizoriumi;
 • paspaudus "record", įrašyk savo komentarą iki 30s;
 • komentaras bus automatiškai prijungtas prie termogramos ruošiant ataskaitą;
 • paspaudus garsiakalbio mygtuką prie termogramos, išklausyk savo komentarą.

Garsiniai komentarai palengvina darbą ir padeda paruošti greičiau bei kokybiškiau termovizines ataskaitas.

Instant Report

Instant Report leidžia patogiai sukurti ataskaitą PDF formatu neatsitraukiant nuo tiriamo objekto. Tereikia tik termovizoriaus. Ataskaitoje galite pridėti objekto nuotrauką, taip pat termonuotrauką, tekstinius komentarus, objekto parametrus. Sukurkite informatyvią ataskaitą ir iškart įrašykite į USB atmintinę ar perkelkite į kompiuterį USB sąsaja.

Išplečiamas dinaminis diapazonas - TRE

Išplečiamas dinaminis diapazonas (angl. Temperature Range Extension - TRE) leidžia užfiksuoti temperatūrinę informaciją iš 4, vartotojo pasirinktų, temperatūros diapazonų vienu metu. Duomenys suliejami į vieną srautą (termo nuotrauką) realiu laiku. Taip galima atvaizduoti ir išsaugoti temperatūrinę informaciją iš pasirinktų diapazonų. Ši funkcija efektyviai praplečia dinaminį diapazoną nuo 14 bitų iki 16 bitų. Tai labai patogu, kai yra didelis kontrastas tarp karšto ir šalto objekto ir norima gauti kuo tikslesnį vaizdą.

Izoliacijos defekto aliarmas

Izoliacijos defekto aliarmas parodo, kurioje vietoje yra izoliacijos pažeidimas ar defektas, kuris neatitinka nustatytų normų. Norint atlikti izoliacijos defektų analizę operatorius turi į termovizorių įvesti temperatūrinį faktorių, bei įvesti lauko ir vidaus temperatūrą ( funkcija atlieka vertinimą pagal STR 2.05.01:2005 2 priedą ). Ši funkcija patogi ir efektyvi nustatant pastato sienų defektus, kurie neatitinka projekto reikalavimų ir nustatytų normų.

MeterLink™

MeterLink™ yra nauja technologija, leidžianti bevieliu būtų sujungti FLIR termovizorius su Extech ir FLIR matuokliais. Tam naudojama Bluetooth™ sąsaja. Ši technologija palengvina matavimus, bei leidžia patogiai surinkti daugiau informacijos apie tiriamo objekto parametrus (santykinę oro drėgmę, aplinkos temperatūrą, srovės stiprį, įtampą ir kt.). Ši technologija FLIR termovizoriams leidžia susijungti su Extech EX845 srovės matavimo replėmis ir drėgnomačiu Extech MO297 bei kitais šią funkciją palaikančiais prietaisais. Extech ar FLIR prietaisai bevieliu būdu nusiunčia duomenis, kuriuos norite išmatuoti. Šie duomenys įterpiami į termogramą. Todėl visus reikiamus duomenis galite matyti viename prietaise. Naudojantis šia funkcija, Jums nereikės rankiniu būdu suvedinėti duomenų iš Extech ar FLIR prietaisų.

MSX - multispektrinio vaizdo gavimo funkcija

FLIR patentuota technologija, leidžianti išgauti itin aiškius ir kontrastingus termovaizdus realiu laiku.

Multispektrinio vaizdo gavimo funkcija MSX yra FLIR patentuota technologija, kurios dėka, gaunami itin kontrastingi ir detalūs termovaizdai. Funkcija veikia realiu laiku, todėl veikia ir fiksuojant statines termonuotraukas ir dinaminius vaizdus.

 • Prie infraraudonųjų spindulių spektre gauto termovaizdo įliejamas regimo spektro vaizdas.
 • Lengviau taikytis į objektus ir juos identifikuoti visiškai neprarandant radiometrinių duomenų
 • Gautas vaizdas toks aiškus, kad net neprireiks įprastos objekto nuotraukos

Įprasta "Thermal fusion" funkcija, į matomą vaizdą įterpia termovaizdo intarpus. Tuo tarpu MSX prie radiometrinio termovaizdo (dinaminio arba statinio) prilieja regimo spektro vaizdo duomenis išryškinti objektų kraštams, reljefui. Taip gaunamasvaizdas su informacija iš infraraudonųjų spindulių ir regimo spektro dalių.

Vos tik įjungsite šią funkciją iškart pamatysite aiškų skirtumą:

 • Kontrastingesnis ir aiškesnių kraštų termovaizdas.
 • Lengviau taikytis į objektą ar konkrečią jo vietą.
 • Tvarkinga ir aiški ataskaita.
 • Spartesnė problemų paieška.

Pavyzdžiuose matosi, kad radiometrinis termovaizdo tikslumas nei kiek nesumažėjo, atsirado tik papildomos detalės, palengvinančios stebėjimą ir darbą.

Rasos taško aliarmo funkcija

Rasos taško aliarmo funkcija, padeda operatoriui realiu laiku termoviziniame vaizde parodyti vietas, kuriose gali kondensuotis drėgmė. Rasos taškui apskaičiuoti reikiamus parametrus, santykinę aplinkos drėgmę ir aplinkos temperatūrą, įveda pats operatorius. Termovizorius automatiškai realiu laiku apskaičiuoja rasos tašką ir parodo aliarmo spalva nudažytus probleminius paviršius, kuriuose gali kondensuotis drėgmė. Taip pat ši funkcija leidžia modeliuoti, kokias sąlygas reikia užtikrinti, kad nesikondensuotų drėgmė ir nesusidarytų palanki terpė atsirasti pelėsiui. Rasos taško aliarmas reikalinga funkcija termoviziniam tyrimui, kuri įvertina defekto reikšmingumą ir neatitikimą reikalavimams.

Sukiojamas infraraudonųjų spindulių modulis

Vartotojas gali sukioti termovizoriaus optinę dalį. Tai leidžia patogiai dirbti įvairiose situacijose.

Tekstinio komentaro prijungimas

Vartotojo ruošinių arba atskiro tekstinio komentaro prijungimas prie termogramos.

 • Vartotojo ruošiniai: vartotojas iš kompiuterio į termovizorių įrašo bylą, kurioje yra vartotojui dažniausiai reikalingi žodžiai. Pavyzdžiui: saugiklis, jungtuvas, kontaktas, langas, durys ir t.t.
 • Atskiras tekstinis komentaras: vartotojas Touch screen klaviatūros pagalba įveda bet kokį reikalingą tekstą.

Terminis suliejimas (Thermal fusion)

Terminis suliejimas (Thermal fusion) - tai funkcija, kuri suteikia galimybę sulieti ir parodyti terminį ir įprastą vaizdą vieną ant kito. Naudojant šią funkciją galima pasirinkti temperatūrą, kurią turintys objektai būtų išskirti iš įprasto vaizdo. Tai padeda parodyti, kurioje vietoje yra anomalija ar defektas. Ypač pravartu ruošiant termovizines ataskaitas.

Vaizdas vaizde funkcija

Vaizdas vaizde (Picture in Picture angl.) - PiP funkcija, suteikia vartotojui galimybę termogramą matyti įprastiniame vaizde. Termogramos mastelį galima keisti ir uždėti pageidaujamoje įprastinio vaizdo vietoje. Tai labai pravarti funkcija darant protokolus.

Vaizdo optimizavimo funkcija (DDE)

Vaizdo optimizavimo funkcija (angl. Dynamic Details Enhancement arba DDE) atlieka ryškumo ir kontrasto pataisymo funkciją ir suteikia galimybę stebėti ne tik tiriamąjį objektą, bet ir jį supančią aplinką. Ši funkcija užtikrina nepriekaištingą vaizdą ir aukštos kokybės termogramą. Dynamic Details Enhancement - užpatentuotas ir buvo naudotas " FLIR systems " karinės pramonės įrenginiuose.

Apie mus